אגף הרישוי מופקד על ביצוע מדיניות המשרד בכל הנושאים הבאים: הכשרת הנהג, בחינתו, רישויו, הסמכת מורי נהיגה ומנהלים מקצועיים, הנפקת רשיונות נהיגה ורשיונות רכב ומתן שירות לציבור. ע"י ביזור השירותים השונים הציבור לא יהיה מחויב להגיע למשרדי הרישוי ויוכל לקבל את שירותיו באמצעות מפעילי שירות מורשים והאינטרנט. תחומי הרכב ותחומי הנהיגה משיקים זה לזה ומשפיעים יחד על איכות הנהיגה של הנהג המורכבת ממיומנותו ומתקינות רכבו.

אגף הרישוי מאגד את היחידות הבאות: רישוי, עדכון ובקרה, ממונה ארצי בתי"ס לנהיגה, רישוי ומחשוב, אמרכלות. לאגף ארבעה משרדים מחוזיים : ירושלים והדרום, תל-אביב והמרכז, חיפה והצפון, באר-שבע והנגב. למחוזות אלה כ- 30 סניפים של משרדי רישוי ברחבי הארץ.

מען ודרכי התקשרות

מטה אגף הרישוי

בנין ג'נרי A, רח' בנק ישראל 5
ת.ד. 867. הקריה, ירושלים
טלפון: 02-6663050  02-6663056
שעות מענה טלפוני: 09:00-12:00
פקס: 02-6663055
פניה מקוונת להנהלת אגף הרישוי או מחוז משרד הרישוי

מחלקת עדכון ובקרה

הלוחמים 1, חולון 58102

מחוז ירושלים והדרום

רישוי בית קרסו, רח' התנופה 17
תלפיות ירושלים ת.ד. 53153 מיקוד: 91531
טלפון: 02-5682211  02-5682223
שעות מענה טלפוני: 08:00-13:00
פקס: 02-6716976

מחוז תל אביב והמרכז

הלוחמים 1 חולון, 58100      
טלפון: 03-5027666  03-5027606
שעות מענה טלפוני: 08:00-13:00
פקס:03-5027604

מחוז חיפה והצפון

רח' אדיסון 2, מפרץ חיפה, ת.ד. 20001
טלפון: 04-8818821  04-8818803
שעות מענה טלפוני: 08:00-12:00
פקס: 04-8818815

מחוז באר שבע והנגב

רח' המנוף 5, עמק שרה
באר שבע, מיקוד: 8487303
טלפון: 08-6406120
שעות מענה טלפוני: 08:00-12:00
פקס: 08-6406146