טפסים מקוונים להגשת פניה למשרד התחבורה

פניה היא כל בקשה שאין בה מרכיב של תלונה, כגון בקשה לקבלת שירות, מידע או סיוע, וכן כל המלצה או הצעה בנושאי מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נותן מענה לפניות של אזרחים לבקשות לקבלת מידע, המלצות, רעיונות או הצעות בנושאי תפקוד המשרד ומדיניותו.

פניה מקוונת להנהלת אגף הרישוי או מחוז משרד הרישוי בנושא רישוי רכב ונהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*.
פניה למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון נהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול.
פניה למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון כלי רכב אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול.
פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי למסירת מסמכים לבקשה או חידוש תג חניה לנכה בלבד.
פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי על מצב (סטטוס) הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, אובדן או גניבה של תג חניה לנכה, הוספה או החלפה של רכב בתג.
פניה מקוונת לאגף הרישוי עבור הערות או הארות לגבי נוסח לא ברור או מטעה של שאלה או תשובות במאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני.
פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבל תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג.
פניה מקוונת למחלקת עדכון ובקרה באגף הרישוי בנושא טיפול בבדיקות רפואיות הנדרשות בתהליך הנפקת רישיון נהיגה.
פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבלת זימון לטיעון טענות בגין פסילת רישיון נהיגה לשלושה או לתשעה חודשים לפי שיטת הניקוד. עליך למלא את הפרטים הנדרשים ולסמן את משרד הרישוי באזור מגוריך בו יערך טיעון הטענות. הודעת הזימון תישלח בדואר ישראל, בהתאם לכתובת הנהג כפי שהתקבלה ממשרד הפנים, לאחר שתיבדק התאמת הנתונים שהוזנו ויימצא כי התקיימו התנאים לביצוע הזימון.
פניה מקוונת למחלקת המידע באגף הרישוי בנושא דחיית קורס ריענון במידה ולא ניתן להגיע לקורס במועד הנקבע מסיבות אילו ואחרות.
פניה מקוונת לאגף הרכב ושירותי תחזוקה בנושא תקינה ותחזוקה של כלי רכב, תקופת אחריות, ייבוא, פיקוח על ייבוא ייצור ושיווק חלקי חילוף, הסמכת מנהלים מקצועים, שמאים, בוחני רכב, בדיקות רישוי תקופתיות, בקרה מקצועית .על מכוני רישוי, ניידות בטיחות וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).
פניה לגף קציני בטיחות בתחום קציני הבטיחות ועיסוקם.