פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבל תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג.