פניה למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון נהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול.