פניה מקוונת לאגף הרישוי עבור הערות או הארות לגבי נוסח לא ברור או מטעה של שאלה או תשובות במאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני.