פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבלת זימון לטיעון טענות בגין פסילת רישיון נהיגה לשלושה או לתשעה חודשים לפי שיטת הניקוד. עליך למלא את הפרטים הנדרשים ולסמן את משרד הרישוי באזור מגוריך בו יערך טיעון הטענות. הודעת הזימון תישלח בדואר ישראל, בהתאם לכתובת הנהג כפי שהתקבלה ממשרד הפנים, לאחר שתיבדק התאמת הנתונים שהוזנו ויימצא כי התקיימו התנאים לביצוע הזימון.