פניה מקוונת למחלקת המידע באגף הרישוי בנושא דחיית קורס ריענון במידה ולא ניתן להגיע לקורס במועד הנקבע מסיבות אילו ואחרות.