המידע הרשום באתר לגבי תוצאות הבחינות אינו סופי ורישיון הנהיגה יונפק אך ורק בהסתמך על הרישום של תוצאת מבחן הנהיגה המופיע בטופס הבקשה לרישיון הנהיגה.
לקבלת תשובה על תוצאת מבחן הנהיגה המעשי יש להקיש:
  • מספר תעודת זהות במלואו (כולל ספרת הביקורת)
  • התאריך בו עמדת בהצלחה במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) במידה  וקיבלת פטור ממבחן הנהיגה העיוני, יש  להקיש את תאריך הפטור

עדכון התוצאות מתבצע על בסיס יומי.
כמו כן מוצבת מודעה במשרדי הרישוי המקומיים בדבר הנבחנים שעברו.