טופס בקשה לרישיון נהיגה (רש"ל 18) ניתן לקבל ללא תשלום בתחנות הצילום המורשות ברחבי הארץ.
לרשימת תחנות צילום לרישיון הנהיגה
יש להגיע באופן אישי לתחנה עם תעודת זהות ולהצטלם במקום.
הצילום יוטבע בטופס הממוחשב ויישמר במאגר משרד התחבורה.