המבחן העיוני בודק את שליטתכם בחוקי התנועה, תמרורים, תפעול הרכב וכללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך.

רצוי לגשת למבחן העיוני סמוך לתחילת לימודי הנהיגה.