אם נכשלתם, ניתן לגשת למבחן נוסף כבר למחרת.

נבחן אשר נכשל במבחן העיוני רשאי לערער על תוצאות המבחן תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות המבחן.

הערעור ייעשה רק במשרד הרישוי שבמחוזו פועל מרכז הבחינה.