המבחן העיוני והבדיקות הרפואיות תקפים לשנתיים בלבד.
אם לא ניגשת למבחן מעשי (טסט) במהלך השנתיים הללו, יהיה עליך לעבור אותם מחדש.