מידע בנוגע לגיל מינימלי ללימוד נהיגה, מס' שיעורים, מבחן עיוני, מבחן מעשי  וקבלת רישיון נהיגה מפורטים בהגדרת סוגי דרגות רשיונות הנהיגה.