סוג מבחןאגרה בש"ח
   
מבחן שליטה 67
מבחן נהיגה מעשי 138
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי