סוג מבחןאגרה בש"ח
   
מבחן שליטה 67
מבחן נהיגה מעשי 138