שם הטופססוג הטופס
 
בקשה לערעור על תוצאות מבחן עיוני או מעשי   להורדה בקשה לערעור על תוצאות מבחן עיוני או מעשי
בקשה להיבחן מבחן עיוני בעל-פה   להורדה בקשה להיבחן מבחן עיוני בעל-פה

יש להגיש את הטפסים למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך

  • טופס להורדה והדפסה למילוי ידני בפורמט PDF
  • טופס מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי

לכתובות ומועדי קבלת קהל במשרדי הרישוי