היתר נהיגה - רישיון נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר 
במסגרת תכנית רישיון נהיגה מדורג לתקופה של שישה חודשים.

חובת ליווי ורישיון נהיגה מדורג תחול על תלמיד נהיגה לדרגה B אשר מלאו לו 16 שנים ו-9 חודשים וכן תלמידי נהיגה לדרגה C1 אשר מלאו להם 18 שנים וזו  הפעם הראשונה שהם מקבלים רישיון נהיגה.

התאריך הקובע להחלת החוק

מי שעבר בהצלחה מבחן נהיגה מעשי ביום 01/07/2013 ואילך, גם אם התחיל ללמוד או נכשל במבחן מעשי לפני התאריך הקובע.

תלמיד נהיגה לדרגה C1 יכול לבצע את חובת הליווי על רכב פרטי או על רכב משא לפי בחירה.

חובת הליווי תחול על תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים.
תאריכי חובה וסיום הליווי יירשמו על גבי ההיתר הנהיגה, לדוגמא:
היתר נהיגה

היתר הנהיגה כמו רישיון הנהיגה הזמני ינתן בידי התלמיד או בידי מיופה כוחו המציג תעודת זהות מקורית של בעל ההיתר או לידי נציג בית הספר לנהיגה שבו למד התלמיד.

  • האגרה להיתר תשולם עבור שנתיים מראש.
  • על גוף ההיתר יש הסברים על כל השיטה בעברית.
  • ניתן לקבל במשרד הרישוי התרים נוספים ללא הגבלה עד שיעברו שנתיים מיום שעבר את הטסט.
  • נהג שאיבד את ההיתר יכול לקבל היתר נוסף וישלם על כך אגרת כפל רישיון.