נהג אשר עבר ניתוח להסרת משקפיים יכול להוריד את ההגבלה ברישיון הנהיגה על ידי  שליחת בקשה לאגף הרישוי. יש למלא בטופס בדיקות רפואיות את החלק של בדיקת הראיה בלבד ע"י אופטמטריסט ולציין ע"ג הטופס שזוהי בדיקה לתיקון הראיה בלבד.
את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת בנושא טיפול בבדיקות רפואיות.
לפניה בנושא טיפול בבדיקות רפואיות

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 270 חולון, מיקוד 5810201 אגף הרישוי, מחלקת עדכון ובקרה

או לפנות אישית למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.