רישיון נהיגה הוא מסמך רשמי המאשר שאתם רשאים לנהוג בסוג הרכב המתאים לדרגת הרישיון. רישיון הנהיגה הנושא תמונה משמש בדרך כלל גם כתעודה מזהה.
רישיון הנהיגה תקף לתקופה של עד 10 שנים, למעט במקרים שבהם הוא ניתן לשנתיים (נהג חדש) או חמש שנים (נהג מקצועי או נהג ותיק) בלבד.

חובת נשיאת רישיונות
בכל זמן נהיגה ברכב יש לשאת רישיון הנהיגה המתאים לסוג הרכב, רישיון רכב ותעודת ביטוח חובה, ולהציגם על פי דרישת גורם מוסמך. המסמכים חייבים להיות בתוקף, תקינים ושלמים. אי-נשיאת רישיונות היא עבירה הכרוכה בקנס ובנקודות.

דרגות רישיון הנהיגה בישראל מותאמות לדרגות הנהוגות באירופה

פירוט המרכיבים ברישיון הנהיגה

רישיון נהיגה ישראלי
רישיון נהיגה ישראלי

פירוט הסעיפים ברישיון הנהיגה

1 שם משפחה
2 שם פרטי
3 תאריך לידה
4a תאריך הפקה
4b תוקף הרישיון
4d מספר הרישיון
5 מספר ת.ז.
8 המען
9 דרגת הרישיון

שימו לב:
אל תשאירו רישיונות ברכב חונה ללא השגחה!