צילום לרישיון הנהיגה הוא חלק מתהליך הוצאת או חידוש רישיון הנהיגה ומתבצע בתחנות הצילום של החברות המורשות:
  • טלדור
  • פמי פרמיום
בכל תחנות הצילום הקיימות ברחבי הארץ ישנה גישה מלאה לנכים.

כאשר רשום ברישיון הנהיגה הזמני שעליך להצטלם מחדש, יש להגיע לתחנת הצילום עם רישיון הנהיגה הזמני, תעודה מזהה ולהצטלם. הצילום יבוצע במקום ללא תשלום נוסף. לאחר הצילום יישלח הרישיון הקבוע בדואר לכתובתך.

השירות בתחנות ניתן ע"י הצגת אחת מהתעודות הבאות
  • תעודת זהות בתוקף
  • תעודת חוגר בשרות סדיר בתוקף
  • תעודת שוטר בתוקף
  • דרכון בתוקף
  • רישיון נהיגה מפלסטיק עם תמונה בתוקף
נהג אשר תמונתו נמצאת במאגר התמונות של המשרד וברצונו להחליף תמונה, חייב להגיע לאחד ממנהלי משרדי הרישוי ולנמק מדוע ברצונו להחליף תמונה.