עולה חדש, תייר, תושב ארעי ותושב חוזר (אשר שהה בחו"ל לפחות שנה ברציפות), רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף, במשך שנה מיום הכניסה לארץ, ברכב המתאים לדרגת הרישיון ובתנאי שהגיעו לגיל הנדרש. במקרה של יציאות וכניסות רבות מהארץ, ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לאמור בתקנות התעבורה. לתושב חוזר יומר רק רישיון זר קבוע שהוצא לפחות 6 חודשים לפני הכניסה לארץ.
לדרגות רכב מסוג אופנוע עד 500 סמ"ק, פרטי ומשא קל עד 15 טון, כל המרת רישיון נהיגה מחייבת מבחן שליטה (מבחן מעשי בנהיגה). למבקש קיימת אפשרות להיבחן פעמיים במבחן שליטה לסוג הרכב המבוקש, לאחר שני כישלונות, עליו לעמוד מחדש במבחן עיוני ובמבחן מעשי רגיל ככל מבקש רישיון נהיגה אחר (הוא פטור מחובת שיעורי מינימום).

המרה תבוצע בהתאם לתנאי הגיל לקבלת רישיון נהיגה ישראלי ( 17 לפרטי). מבקש אשר מחזיק ברישיון נהיגה זר כאשר גילו מתחת לפני הגיל הנדרש, רישיונו יומר בהגיעו לגיל המינימום.

המרת רישיון נהיגה - דרום קוריאה
שר התחבורה חתם על הסכם הדדי, להמרת רישיונות נהיגה מדרום קוריאה לישראל שנכנס לתוקף ביום 19/02/2016. ההסכם מאפשר למחזיק ברישיון נהיגה ישראלי שנמצא בדרום קוריאה, או למחזיק ברישיון נהיגה מדרום קוריאה השוהה בישראל כחוק עם אשרה תקפה, להמיר את רישיון הנהיגה הישראלי /דרום קוראני ללא ביצוע מבחנים עיוני ו/או מעשי. ההמרה תתבצע לדרגה B בלבד, בתקופת הזכאות שנקבעה בתקנות, בהתאם למעמד שנקבע. מבקש ההמרה חייב בבדיקת ראייה ובדיקה כללית ככל מבקש רישיון נהיגה.
לידיעתכם: כל המבקש המרת רישיון, יש לפנות לתחנת הצילום הקרובה לשם צילום וקבלת טופס רש"ל 18.
עולה חדש חייב להציג בדיקת עיניים, רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקה רפואית תעודת זהות ותעודת עולה. את הרישיון הזר ניתן להמיר במהלך 3 שנות שהייה בארץ, (ניתן להמיר רישיון זר רק אם הוצא לפני קבלת מעמד עולה חדש ולפני כניסתו לארץ).
תושב ארעי נדרש להציג בדיקת עיניים, רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ. לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה. תושב ארעי ותייר תושב ישראל - רשאים להמיר רישיון זר לישראלי תוך שנה מכניסתם לארץ.
אזרח ישראלי חוזר נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רישיון נהיגה זר, צילום רישיון נהיגה זר, תעודת זיהוי, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ. ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת ובתנאי שהמבקש שהה בחו"ל במשך שישה חודשים לפחות ורישיון הנהיגה תקף לפחות 6 חודשים.
תייר (גם לגבי מי שאין לו מס' זהות ישראלי) יציג דרכון זר - אישור שהייה בארץ (ויזה ל- 3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רישיון נהיגה זר תקף. במידה והרישיון הזר אינו באנגלית, אלא בשפה זרה אחרת, יש לתרגם את הרישיון לעברית.