רישיון זמני
ספח תשלום אגרת רישיון הנהיגה בתהליך חידוש רישיון הנהיגה שתקף לשישה חודשים עד קבלת רישיון הנהיגה הקבוע.

רישיון קבוע
רישיון נהיגה ממוחשב בתקן אירופאי הנושא תמונה של בעל הרישיון מפלסטיק שניתן לתקופה של עד 10 שנים, למעט במקרים שבהם הוא ניתן לשנתיים (נהג חדש) או חמש שנים (נהג מקצועי או נהג ותיק) בלבד.
היתר נהיגה
רישיון נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר, במסגרת תכנית רישיון נהיגה מדורג לתקופה של שישה חודשים.