מותאמות לארבע קבוצות כפי שקיים במרבית מדינות אירופה
  • דרגה A לאופנועים
  • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים
  • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
  • דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)

כל קבוצה מחולקת לדרגות משנה לפי משקל כולל מותר או מספר נוסעים מורשה