במידה ופרטי רישיון הנהיגה שלהלן:
  • 4a - תאריך הפקה
  • 4b - תוקף הרישיון
  • 4d - מספר הרישיון
  • 9   - דרגת הרישיון
אינם נכונים או דורשים עדכון, יש לפנות למשרד הרישוי עם תעודת זהות ורישיון הנהיגה.

במידה והפרטים האישיים שלהלן:
  • 1 - שם משפחה
  • 2 - שם פרטי
  • 3 - תאריך לידה
  • 5 - מספר ת.ז
  • 8 - המען
אינם נכונים או דורשים שינוי יש לפנות למשרד הפנים, שהוא הגורם היחידי המוסמך לבצע שינוי פרטים אישיים. לאחר שהשינוי בוצע יש להנפיק כפל רישיון נהיגה.