נהג או בעל רכב שהוא תושב ישראל בעל תעודת זהות המבקש לשנות את כתובתו ברשיון הנהיגה - יפנה למשרד הפנים ויודיע שם על הכתובת הפיזית החדשה שלו ו/או על כתובת למשלוח דואר (גם תיבת דואר). הכתובת שתירשם בקובץ נהיגה היא הכתובת למשלוח הדואר שמסר התושב למשרד הפנים, במידה ולא נמסרה כתובת אחרת משלוח הדואר יגיע לכתובת הרשומה במשרד הפנים.

לא יבוצע יותר עדכון כתובת במשרדי הרישוי.