רישיון נהיגה שנפסל על ידי המשטרה יתקבל בחזרה בלשכת התנועה במשטרה.

רישיון שנפסל ע"י רשות הרישוי יתקבל בחזרה בסניף המשרד הרישוי שבו הוא נלקח.

לקבלת רישיון שנפסל ע"י בית המשפט, יש לפנות למשרד הרישוי לאחר תום תקופת השלילה, עם טופס הפקדת רישיון בבית המשפט, כתב אישום וגזר דין.