במרבית מדינות העולם נדרשים בעלי רישיון ישראלי להציג רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף ובדרגה המתאימה לסוג הרכב.

רישיון הנהיגה הבינלאומי המונפק בישראל תקף כיום במרבית מדינות העולם.