רישיון בינלאומי מונפק באמצעות הזכיינים הבאים: • טלדור, • מ.מ.ס.י.

עליכם להגיע לתחנת להנפקת רישיון נהיגה בינלאומי עם רישיון ישראלי בתוקף.

השירות כרוך בתשלום.