במספר הולך וגדל של מדינות ניתן לנהוג עם רישיון ישראלי, ללא צורך ברישיון בינלאומי, בכפוף למגבלות שונות.

עם זאת, לעיתים תגלו כי גם במדינות אלה לא כולם מודעים לכך, ויתכן שחברות להשכרת רכב, המשטרה וכד' ידרשו מכם להציג רישיון בינלאומי.