לפני תשלום האגרה השנתית, נא לשים לב אם כבר שילמת אותה לשנה הנוכחית, על מנת שלא יתבצע תשלום כפול של הרישיון.
להלן אגרות חידוש רישיון נהיגה וכפל רישיון נהיגה.


אגרת חידוש רישיון נהיגהאגרה בש"ח
הטבלה מתייחסת לאגרות החל מ- 1 באפריל 2017
רישיון נהיגה 10 שנים 433
רישיון נהיגה 9 שנים 395
רישיון נהיגה 8 שנים 346
רישיון נהיגה 7 שנים 306
רישיון נהיגה 6 שנים 266
רישיון נהיגה 5 שנים 225
רישיון נהיגה 4 שנים 182
רישיון נהיגה 3 שנים 139
רישיון נהיגה לשנתיים 92
רישיון נהיגה לשנה 51
רישיון נהיגה לחייל מילואים פעיל, רק על פי אישור צה"ל 12
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי
נושא רישוי נהיגהאגרה בש"ח
תשלום אגרה במקרה שרישיון הנהיגה אבד, נגנב או הושחת
כפל רישיון נהיגה 29

החזר אגרת רישיון נהיגה ליורשי המנוח

בעת פטירתו של אדם, אשר היה ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף, רשאים יורשיו לדרוש החזר יחסי בגין אגרת הרישיון ששולמה, על פי תקנות התעבורה.
על מנת לממש זכות זו, יש למלא את טופס הבקשה להחזר תשלום אגרת רישיון נהיגה, לצרף אליו צו ירושה או צו קיום צוואה ושיק ריק עליו יש לרשום מבוטל.
את טופס הבקשה והמסמכים, יש להביא למשרד הרישוי הקרוב לאזור מגורייך.
התשלום יבוצע תוך 90 ימים ממועד קבלת המסמכים, ישירות לחשבון הבנק כפי שצויין בגוף הפנייה.
לנוחות הציבור, מובאת טבלה להערכת סכום ההחזר היחסי בהתאם לנתוני גיל ויתרת תוקף הרישיון.