בהתאם לתקנות התעבורה, חובה על בעל רישיון נהיגה מגיל 60 ומעלה לבצע בדיקות רפואיות כתנאי לחידוש הרישיון.
יש להעביר את טופס הבדיקות הרפואיות לרשות הרישוי.

במילוי טופס לבדיקה רפואית, עקבו אחרי ההנחיות הבאות:
  • יש למלא את כל הפרטים בטופס הבדיקה הרפואית, כולל חתימת המבקש. יש לשמור העתק מטופס הבדיקות לצורך בירורים בהמשך הטיפול
  • יש להחתים את רופא המשפחה ואת האופטומטריסט או רופא עיניים על בדיקת העיניים שביצעתם
  • לאחר השלמת הטופס יש להגיש בקשה לאגף הרישוי
את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת בנושא טיפול בבדיקות רפואיות.
לפניה בנושא טיפול בבדיקות רפואיות

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 270 חולון, מיקוד 5810201 אגף הרישוי, מחלקת עדכון ובקרה

נא למלא בטופס הבדיקות הרפואיות בכתב קריא וברור את שם המשפחה, השם הפרטי, כתובת מלאה, תעודת זהות ומספר רשיון נהיגה. טופס שישלח ללא פרטים מזהים, לא יטופל.

שם הטופסלהורדה
הטפסים בפורמט PDF
לבעל רשיון נהיגה לרכב משא (מעל 3.5 טון) / ציבורי / ציבורי זעיר / מסיעי ילדים / רכב ביטחון / אופנוע מעל 500 סמ"ק (דרגה A) / מורה מוסמך לנהיגה
לבעל רשיון נהיגה מסוג פרטי / דו-גלגלי (דרגות A1,A2,B) / טרקטור

על מנת ורשיון הנהיגה ישלח אליכם ללא עיכובים הקדימו לשלוח את טופס הבדיקות הרפואיות .