1בשלב הראשון
ישלח לביתכם ספח תשלום אגרת רישיון הנהיגה (רישיון נהיגה זמני). ספח התשלום נשלח כחודש לפני שפג תוקפו של רישיון הנהיגה.
במידה ולא קיבלתם את הספח ניתן לברר את הסיבה לכך:
  • באמצעות פניה במרכז מידע ארצי רישוי קול 5678*
  • באמצעות פניה מקוונת לרשות הרישוי
    בקשה לחידוש רישיון נהיגה באמצעות פניה מקוונת לרשות הרישוי, כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.
  • בסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך
    בקשה לביצוע חידוש רישיון נהיגה במשרד הרישוי כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.

לידיעתכם
ניתן להנפיק רישיון נהיגה זמני משולם במקום באמצעות עמדות שירות עצמי רשיומט

לנהגים מגיל 40 ומעלה חידוש רישיון הנהיגה מותנה בביצוע ביקורת רפואית הכוללת:
מבדק כושר ראיה אצל רופא עיניים מומחה או אופטומטריסט מורשה.
מבדק רפואי כללי נדרש מגיל 60 ומעלה.

במידה וממצאי הבדיקות שהובאו לידיעת רשות הרישוי יחייבו זאת, תופנה לבדיקות נוספות (הכרוכות בתשלום אגרה) במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כתנאי לחידוש הרישיון.
לאחר שתימצא כשיר לנהיגה ואם לא תהא באותו מועד מניעה חוקית אחרת לכך (כגון פסילות, קנסות), רישיון לחידוש יישלח לכתובתך הרשומה לקראת מועד החידוש.

2בשלב השני
יש לשלם את אגרת רישיון הנהיגה בהתאם לטבלת עלות אגרת רישיון הנהיגה.
רישיון נהיגה שאגרתו שולמה באמצעות האינטרנט או הטלפון, יישלח לביתכם תוך שבועיים מיום התשלום לכתובת המופיעה ברישיון. לכן, אם תוקף רישיונכם עומד לפוג בפרק זמן זה, עדיף לשלם אותו בסניפי הבנק או בבנק הדואר. אישור על התשלום באינטרנט או בטלפון אינו מהווה רישיון זמני. רק ספח תשלום אגרת רישיון הנהיגה המשולם והחתום ישמש כרישיון נהיגה זמני.
3השלב האחרון הוא שלב קבלת רישיון הנהיגה.
בתוך כחודשיים מיום תשלום אגרת הרישיון ישלח לביתכם רישיון הנהיגה הקבוע עם תמונה (בהנחה שתמונתכם נמצאת במאגר הממוחשב של משרד התחבורה).
במידה ותמונתכם אינה נמצאת במאגר הממוחשב של משרד התחבורה (הערה המציינת זאת נמצאת על גבי ספח אגרת הנהיגה) יש לפנות לתחנת צילום עם רישיון הנהיגה הזמני המשולם ולהצטלם ללא תשלום נוסף (יש להצטייד בתעודת זהות מקורית/דרכון/תעודת חוגר). רישיון הנהיגה הקבוע עם תמונה ישלח לביתכם.

אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הרישיון הקבוע בתום חודשיים, פנו למוקד השירות של הזכיין: דפוס בארי


טלפון 08-9949700