משרד התחבורה מפעיל קורסי חובה באמצעות זכיינים מורשים

דיפלומה

בית הספר ללימודי תעודה והסמכה
09-7782255
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
כל הפרטים לגבי קורסי נהיגה נכונה (מונעת) ורענון מפורסמים באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה

עמל הישגים

רשת מכללות ארצית
03-6066999
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
כל הפרטים לגבי קורסי נהיגה נכונה (מונעת) ורענון מפורסמים באתר האינטרנט של עמל הישגים. ניתן להירשם 24 שעות ביממה
לתשומת לבך, בקורסי שיטת הניקוד
  • משך ההדרכה הוא 12 שעות לימוד ובסופה מבחן מסכם.
  • הנקודות אינן נמחקות בתום ההדרכה אלא תקפות למשך שנתיים מיום ביצוע העבירה. אם נצברו לחובתך 22 נקודות או יותר תוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו בתוקף למשך ארבע שנים ואמצעי התיקון יוטלו בהתאם לנקודות שנצברו.
  • לביצוע הדרכה יש להתייצב במקום שיקבע (רצוי להקדים) ולהצטייד בתעודת זהות, רשיון נהיגה וטופס הזימון.
  • לידיעתך, כל עוד לא תבוצע ההדרכה/ות, הנקודות ימשיכו להיות תקפות.
    היה ויירשמו נקודות נוספות, הן ייתווספו לקיימות והנהג עלול להיות מחויב בביצוע אמצעי תיקון נוספים.

דחיית קורס נהיגה נכונה

במידה ולא ניתן להגיע לקורס במועד הנקבע מסיבות אילו ואחרות, יש לשלוח בקשה למחלקת המידע באגף הרישוי.  את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת בנושא דחיית קורס ריענון בצירוף צילום תעודת זהות והספח, צילום רישיון נהיגה, צילום מסמך תומך (תעודת סטודנט, חוגר וכו') ומהות הפנייה. אין צורך להגיע למשרד הרישוי.

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 6 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, מחלקת המידע