משרד התחבורה מפרסם טבלה רשמית של הנקודות בגין כל עבירת תנועה.
כל עבירה (לפי תאור) משויכת לסעיף תקנה בדיני התעבורה ומוגדרת כסמל עבירה. נהג אשר קיבל לידו דו"ח עבירת תנועה, יכול להיעזר בטבלה על מנת לאתר בכמה נקודות הוא יחוייב בגין העבירה בה הוא הואשם.

יש לעיין במספר סמל עבירה (סמל הסעיף בדו"ח)  ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.

דו"ח עבירת תנועה - הודעת תשלום קנס

הודעת תשלום קנס