כל עבירה (לפי תיאור) משויכת לסעיף תקנה בדיני התעבורה ומוגדרת כסמל עבירה. נהג אשר קיבל לידו  דו"ח עבירת תנועה, יכול להיעזר בטבלה על מנת לאתר בכמה נקודות הוא יחוייב בגין העבירה בה הוא הואשם. יש לעיין במספר הסעיף (סמל עבירה) בדו"ח, ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.

טופס לאיתור פרטי עבירה

לאיתור מדוייק בחר ב"סמל העבירה" (סמל הסעיף בדו''ח) ומלא הסמל המבוקש.
באיתור לפי "סעיף תקנה" (החיקוק  בדו"ח) או "תיאור עבירה" מבוצע חיפוש באמצעות טקסט חופשי.
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02000 002 חוסר רשיון רכב 6
02002 010 א נהיגה ללא רשיון נהיגה 8
02004 010 א רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים 8
02005 010 ב התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה 0
02007 016 עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון 0
02008 038 01 הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה 0
02009 038 03 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש 8
02010 062 01 הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה 0
02011 062 02 נהיגה בקלות ראש 6
02012 062 03 נהיגה בהיותו שיכור 10