רשות הרישוי מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליכי רישוי נהגים.
מספרשם הנוהללהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
 נוהל מבחן עיוני (תיאוריה) באמצעות שמע - בע"פ  להורדה נוהל מבחן עיוני (תיאוריה) באמצעות שמע - בע"פ
3/2013רישיון נהיגה מדורג וחובת ליווי  להורדה נוהל רישיון נהיגה מדורג וחובת ליווי
8/2007מתן היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה ברישיון הנהיגה  להורדה מוהל מתן היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה ברישיון הנהיגה
7/2007תלמיד נהיגה - גיל מינימלי ללימוד נהיגה  להורדה נוהל תלמיד נהיגה - גיל מינימלי ללימוד נהיגה
6/2007רישיון נהיגה ל "נוהג חדש"  להורדה נוהל רישיון נהיגה ל "נוהג חדש"
5/2007דרגות רשיונות הנהיגה, התנאים לקבלתם ופירוט כלי הרכב המנועי שמותר לנהוג בכל דרגה ודרגה  להורדה נוהל דרגות רשיונות הנהיגה, התנאים לקבלתם ופירוט כלי הרכב המנועי שמותר לנהוג בכל דרגה ודרגה
4/2007תלמיד נהיגה - לימוד נהיגה בדרך ברכב מנועי או הוספת סוג ברישיון נהיגה וכרטיס תלמיד  להורדה נוהל תלמיד נהיגה - לימוד נהיגה בדרך ברכב מנועי או הוספת סוג ברישיון נהיגה וכרטיס תלמיד
3/2007מבחנים והוצאת רשיון נהיגה לטרקטור (דרגה 1) בבית ספר לנהיגת טרקטורים  להורדה נוהל מבחנים והוצאת רשיון נהיגה לטרקטור (דרגה 1) בבית ספר לנהיגת טרקטורים
2/2007בדיקות רפואיות למבקש או לבעל רשיון נהיגה - התאמה לרישיונות הנהיגה החדשים  להורדה נוהל בדיקות רפואיות למבקש או לבעל רשיון נהיגה - התאמה לרישיונות הנהיגה החדשים