רשות הרישוי מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליכי רישוי נהגים.
מספרשם הנוהללהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
 7/16 אופנועים ללימוד נהיגה - בהתאמה לתקינה האירופית  להורדה נוהל אופנועים ללימוד נהיגה - בהתאמה לתקינה האירופית
  נוהל מבחן עיוני (תיאוריה) באמצעות שמע - בע"פ  להורדה נוהל מבחן עיוני (תיאוריה) באמצעות שמע - בע"פ
3/2013 רישיון נהיגה מדורג וחובת ליווי  להורדה נוהל רישיון נהיגה מדורג וחובת ליווי
8/2007 מתן היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה ברישיון הנהיגה  להורדה מוהל מתן היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה ברישיון הנהיגה
7/2007 תלמיד נהיגה - גיל מינימלי ללימוד נהיגה  להורדה נוהל תלמיד נהיגה - גיל מינימלי ללימוד נהיגה
6/2007 רישיון נהיגה ל "נוהג חדש"  להורדה נוהל רישיון נהיגה ל "נוהג חדש"
5/2007 דרגות רשיונות הנהיגה, התנאים לקבלתם ופירוט כלי הרכב המנועי שמותר לנהוג בכל דרגה ודרגה  להורדה נוהל דרגות רשיונות הנהיגה, התנאים לקבלתם ופירוט כלי הרכב המנועי שמותר לנהוג בכל דרגה ודרגה
4/2007 תלמיד נהיגה - לימוד נהיגה בדרך ברכב מנועי או הוספת סוג ברישיון נהיגה וכרטיס תלמיד  להורדה נוהל תלמיד נהיגה - לימוד נהיגה בדרך ברכב מנועי או הוספת סוג ברישיון נהיגה וכרטיס תלמיד
3/2007 מבחנים והוצאת רשיון נהיגה לטרקטור (דרגה 1) בבית ספר לנהיגת טרקטורים  להורדה נוהל מבחנים והוצאת רשיון נהיגה לטרקטור (דרגה 1) בבית ספר לנהיגת טרקטורים
2/2007 בדיקות רפואיות למבקש או לבעל רשיון נהיגה - התאמה לרישיונות הנהיגה החדשים  להורדה נוהל בדיקות רפואיות למבקש או לבעל רשיון נהיגה - התאמה לרישיונות הנהיגה החדשים