על המבקש רישיון להוראת נהיגה לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • גיל מינימאלי - 21 שנים
 • תושב ישראל
 • בוגר  12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית)
 • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה
 • מעבר בדיקת עיניים בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • בעל רישיון נהיגה מדרגה B למשך תקופה של 3 שנים לפחות
 • עמד בהצלחה במבדקים שאושרו על ידי רשות הרישוי:
  א. מבדקי התאמה
  ב. מבחני ידע בנושאים: מתמטיקה, גיאומטריה, פיזיקה ועברית ברמה של 10 שנות לימוד, בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי משרד החינוך
 • עמד במבחן נהיגה מעשי של רשות הרישוי להוכחת כושר נהיגתו
 • מעבר קורס הוראת נהיגה לפי תוכנית הלימודים שאושרה על ידי משרד התחבורה ומשרד התמ"ת
שלבים בתהליך לקבלת רישיון הוראת נהיגה
 1. עמידה במבדקי התאמה וידע
 2. מבחן נהיגה מעשי לבדיקת כשירות במשרד הרישוי
 3. מעבר קורס הוראת נהיגה לפי תוכנית הלימודים שאושרה על ידי משרד התחבורה ומשרד התמ"ת
 4. עמידה בבחינות הגמר ובכל דרישות הקורס
 5. קבלת תעודת גמר ממשרד התמ"ת על סיום הקורס
 6. קבלת רישיון הוראת נהיגה ממשרד הרישוי

תוכנית הלימודים בקורס הוראת נהיגה

חלק א': תורת המקצועמספר שעות
עיוניותמעשיותסה"כ
דיני תעבורה 72 72
נהלי רישוי 20 20
הגורם האנושי בנהיגה 32 32
נהיגה נכונה 24 15 39
נהיגה מונעת 12 12
הנדסת תנועה 24 24
יציבות הרכב בתנועה 8 8
הכרת הרכב 48 48
הדרכה עיונית לימוד משולב 24 24
מתודיקה עיונית 76 76
מתודיקה מעשית 60 60
חלק ב': מקצועות תשתיתמספר שעות
עיוניותמעשיותסה"כ
פיזיקה/התנהגות הרכב 32 32
מבוא לפסיכולוגיה 48 48
דידקטיקה 52 52
תורת המבחנים 20 20
אתיקה מקצועית - הטרדה מינית 8 8
חלק ג': כישורי עבודה ומקצועות תומכיםמספר שעות
עיוניותמעשיותסה"כ
סה"כ60675681
יישומי מחשב 24 24
תקשורת בינאישית 24 24
לקויות למידה 20 20
נגישות למוגבלים 4 4
תכתובת מנהלית 12 12
עזרה ראשונה 18 18
כיבוי אש 4 4