תוכנית הלימודים בקורסמספר שעות
סה"כ 286 שעות
דיני תעבורה 64
נהלי רישוי 16
נהיגה נכונה - עיוני 20
נהיגה נכונה - מעשי 1.5
הכרת הרכב 24
עזרה ראשונה 18
כיבוי אש 4
יציבות הרכב 8
בטיחות בטרקטורים ומיכון חקלאי 12
דידקטיקה 20
אמצעי המחשה (כולל תצוגת מחשב) 20
תורת מבחני הנהיגה 12
מתודיקה עיונית 32
מתודיקה מעשית 2.5
לקויות למידה 8
הגורם האנושי + לחץ ושחיקה 12
השלמה לטרקטורון עיוני + מעשי 8
חובת הזהירות ומניעת תאונות 4
על המבקש רישיון להוראת נהיגה בטרקטור לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
  • גיל מינימאלי - 21 שנים
  • תושב ישראל
  • בוגר 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית)
  • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה
  • מעבר בדיקת עיניים בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
  • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
  • בעל רישיון נהיגה בטרקטור למשך תקופה של 3 שנים לפחות
  • עמד במבחן ידע בפני ועדה בנושא דיני תעבורה ונהלי רישוי לטרקטור
  • מעבר מבחן עיוני בנושא הכרת מבנה הטרקטור בהצלחה
  • מעבר קורס הוראת נהיגה בטרקטור לפי תוכנית הלימודים שאושרה על ידי משרד התחבורה ומשרד התמ"ת