הקורס להוראת נהיגה מסמיך מורי נהיגה ברכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק"ג (דרגה B). מורה נהיגה מוסמך המבקש להורות נהיגה בכלי רכב אחרים כגון: רכב משא, רכב מורכב, אוטובוס, רכב דו-גלגלי ועוד, חייב להוכיח את בקיאותו ויכולתו לנהוג ולהורות נהיגה ברכבים אלה. להלן פירוט הדרישות והתנאים להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה.

הוספת סוג דרגה A

למורה נהיגה המחזיק ברישיון הוראה בדרגה B
מורה נהיגה המחזיק בהיתר הוראת נהיגה בדרגה B ומבקש להוסיף סוג לדרגה A מתבקש לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • בעל וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה בדרגה B
 • מחזיק ברישיון נהיגה לדרגה A במשך 3 שנים לפחות
 • מעבר קורס להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה
 • מעבר מבחן עיוני בהצלחה
 • מעבר הכשרה מעשית להוספת סוג לדרגה A על ידי מורה נהיגה מוסמך
 • מעבר מבחן מעשי במתודיקה ונהיגה נכונה במשרד הרישוי בהצלחה

הוספת סוג דרגה C1

למורה נהיגה המחזיק ברישיון הוראה בדרגה B
מורה נהיגה המחזיק בהיתר הוראת נהיגה בדרגה B ומבקש להוסיף סוג לדרגה C1 מתבקש לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • בעל וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה בדרגה B
 • מחזיק ברישיון נהיגה לדרגה C1 במשך 3 שנים לפחות
 • מעבר קורס להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה
 • מעבר מבחן עיוני בהצלחה
 • מעבר הכשרה מעשית להוספת סוג לדרגה C1 על ידי מורה נהיגה מוסמך
 • מעבר מבחן מעשי במתודיקה ונהיגה נכונה במשרד הרישוי בהצלחה

הוספת סוג דרגה D

למורה נהיגה המחזיק ברישיון הוראה בדרגה B
מורה נהיגה המחזיק בהיתר הוראת נהיגה בדרגה B ומבקש להוסיף סוג לדרגה D מתבקש לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • בעל וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה בדרגה B
 • מחזיק ברישיון נהיגה לדרגה D במשך 3 שנים לפחות
 • מעבר קורס להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה
 • מעבר מבחן עיוני בהצלחה
 • מעבר הכשרה מעשית להוספת סוג לדרגה D על ידי מורה נהיגה מוסמך
 • מעבר מבחן מעשי במתודיקה ונהיגה נכונה במשרד הרישוי בהצלחה
 • הערה: מורה נהיגה הלומד על אוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית יקבל היתר הוראת נהיגה לאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית בלבד. ברישיון הוראת הנהיגה תירשם ההגבלה "מורה נהיגה דרגה D - אוטומט"

הוספת סוג דרגה C או E

למורה נהיגה המחזיק ברישיון הוראה בדרגה C1
מורה נהיגה המחזיק בהיתר הוראת נהיגה בדרגה C1 ומבקש להוסיף סוג לדרגה C או E מתבקש לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • בעל וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה בדרגה C1
 • מחזיק ברישיון נהיגה לדרגה C או E במשך 3 שנים לפחות
 • מעבר מבחן עיוני להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה
 • מעבר הכשרה מעשית להוספת סוג לדרגה C או E על ידי מורה נהיגה מוסמך
 • מעבר מבחן מעשי במתודיקה ונהיגה נכונה במשרד הרישוי בהצלחה

הוספת סוג דרגה E

למורה נהיגה המחזיק ברישיון הוראה בדרגה C
מורה נהיגה המחזיק בהיתר הוראת נהיגה בדרגה C ומבקש להוסיף סוג לדרגה E מתבקש לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • מעבר מבחן עיוני להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה (במידה וחלפו שנתיים ממועד המבחן הקודם)
 • מעבר הכשרה מעשית להוספת סוג לדרגה E על ידי מורה נהיגה מוסמך
 • מעבר מבחן מעשי במתודיקה ונהיגה נכונה במשרד הרישוי בהצלחה
תוכנית הלימודים בקורסשעות לימוד
עיוניותמעשיותסה"כ
סה"כ422062
דיני תעבורה 8 - 8
חידושים טכנולוגיים בתחום הרכב 8 - 8
נהיגה נכונה 8 8 16
מתודיקה של הוראת נהיגה 12 12 24
יציבות הרכב 4 - 4
מבחן מסכם 2 - 2
 • תוכנית הלימודים שונתה והותאמה לכל דרגות היתרי הוראת הנהיגה (אופנוע, משא לסוגיו ואוטובוס)
 • הלימוד המעשי בנהיגה נכונה ומתודיקה יתבצע ברכב המתאים לדרגת ההוראה המבוקשת (אופנוע, משא לסוגיו ואוטובוס)
 • הקורס העיוני תקף ל-5 שנים לכל הוספות הסוג להוראת נהיגה. המבקש חייב במעבר הקורס המעשי בלבד לדרגת רישיון ההוראה המבוקש