עולים חדשים המחזיקים ברישיון להוראת נהיגה מחוץ לארץ ומבקשים להורות נהיגה במדינת ישראל נדרשים לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
  • גיל מינימאלי - 21
  • תושב ישראל
  • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה
  • מעבר בדיקת ראייה בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
  • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
  • אישור מאולפן על סיום לימוד עברית
  • רישיון להוראת נהיגה מארץ המוצא
  • מעבר קורס להמרת היתר הוראה עבור מורי נהיגה עולים חדשים בהתאם לתוכנית שקבעה רשות הרישוי

תוכנית הלימודים בקורס להמרת היתר הוראה עבור מורי נהיגה עולים חדשים

נושאמספר שעות
עיוניותמעשיותסה"כ
סה"כ26853321
דיני תעבורה 68 - 68
נהלי רישוי 24 - 24
מתודיקה של הוראת נהיגה 76* 38*
**
114
נהיגה נכונה 24* 15* 39
נהיגה מונעת 12* - 12
יציבות הרכב 8 - 8
הדרכה משולבת בכיתה - עיונית ומעשית 24 - 24
לקויות למידה ונגישות 24 - 24
אתיקה 8 - 8
נהיגה מתקדמת*** - - -
*      ניתן לערוך לחילופין מבחן מיון.
**    למידה יחידנית בהתאם לרמת התלמיד.
***  מותנה בקיום מגרש מאושר באופן רשמי.

תעודות והיתרים

המסיימים את הקורס בהצלחה יקבלו היתר להוראת נהיגה מסוג B ממשרד הרישוי.