היתר הדרכה פרטי בנהיגה - (לא באמצעות ביה"ס לנהיגה)
הדרכה בנהיגה מותרת רק לפי היתר מוקדם מרשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר .

תנאים הנדרשים מהמדריך להדרכה
 • עומד בתנאים שמפורטים בתקנת תעבורה 15 ב'
 • וותק מעשי של שלוש שנים לסוג הרישיון הנדרש להדרכה
 • הצהרה בכתב כי הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה למודרך
 • ההדרכה תתבצע ללא שכר או תמורה
 • אישור על סיום קורס נהיגה מונעת
 • הצהרה כי במשך שנה לא קיבל כל היתר הדרכה בנהיגה בכל משרד רישוי שהוא
תנאים לרכב בו תתבצע ההדרכה
 • שילוט מתאים
 • נפח מנוע 1150 סמ"ק לפחות
 • אורך כללי לא פחות מ- 385 ס"מ עם מרכב וגג קשיחים
 • מיקום ידית בלם חניה בין שני המושבים הקדמיים
 • דוושת בלם נוספת למדריך (ימציא אישור ממרכיב מורשה /ממעבדה מוסמכת)
היתר ההדרכה
לא יאושרו יותר משני היתרי הדרכה לאותו מודרך במשך שנה.