תוכנית ההכשרה מיועדת למורי נהיגה מוסמכים המבקשים לשמש כמנהלים מקצועיים בבתי ספר לנהיגה.

מטרת התוכנית

 • להכשיר את המנהל המקצועי למלא את התפקידים המוגדרים בתקנות התעבורה
 • לפקח על המורים המלמדים בבית הספר ולוודא כי הם ממלאים אחר הוראות פקודת התעבורה, התקנות ונהלי אגף הרישוי
 • לפקח על תקינות כלי הרכב של בית הספר לנהיגה
 • לפקח על ביצוע שיטות ההוראה ותוכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי
 • לברר תלונות של תלמידי נהיגה הנוגעות לעניין לימוד הנהיגה

תנאים מקדימים

 • תושב ישראל
 • בוגר 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית)
 • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה
 • מעבר בדיקת ראייה בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • וותק מוכח של 3 שנים לפחות בהוראת נהיגה
 • אושר על ידי ועדת בוחנים
 • סיים בהצלחה קורס למנהלים מקצועיים לפי תוכנית לימודים מאושרת על ידי משרד התחבורה ומשרד התמ"ת
 • עמד בהצלחה בבחינות למנהלים מקצועיים שאושרו על ידי רשות הרישוי

שלבים בתהליך לקבלת היתר

לניהול מקצועי של בית ספר לנהיגה
 1. מעבר וועדת בוחנים (מורכבת מנציגי אגף הרישוי, משרד התמ"ת וארגון המורים)
 2. סיום קורס להכשרת מנהלים מקצועיים לפי תוכנית הלימודים שאושרה על ידי משרד התחבורה ומשרד התמ"ת
 3. מעבר בחינות למנהלים מקצועיים שאושרו על ידי רשות הרישוי
 4. קבלת היתר להנהלה מקצועית ממשרד הרישוי

תוכנית הלימודים בקורס להכשרת מנהלים מקצועיים

חלק א': תורת המקצועמספר שעות
דיני תעבורה 36
נהלי רישוי 16
יציבות הרכב בתנועה 20
בטיחות אקטיבית ופסיבית 12
חלק ב': ארגון וניהולמספר שעות
מבנה ונהלי עבודה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 12
הדרכת עובדים 40
סוגיות נבחרות בניהול והדרכת עובדים 12
חשבונאות ומיסוי 16
חוקים ודיני עבודה 8
תקשורת תוך אישית ובין אישית 24
שיפור השירות ללקוח 12
יסודות ויישומי המחשב בבית הספר לנהיגה 36
סטטיסטיקה תיאורית 12
חזרות ובחינות פנימיות 8
חלק ג': דידקטיקהמספר שעות
סה"כ300 שעות
הערכת מבחני נהיגה 24
סוגיות נבחרות במתודיקה 12