המבקש רישיון לפתיחת בית ספר לנהיגה צריך להוכיח כי עומדים לרשותו:
  • משרד המתאים למתן שירותים לחדר לימוד הוראה עיונית ומקומות חניה נאותים לרכבי בית הספר, (חניה אשר לא תגרום להפרעה או למטרד לסדרי התנועה)
  • לא יתנהל בו עסק אחר מלבד הוראת נהיגה
  • כלי הרכב ללימוד נהיגה חייבים להיות רשומים על שמו של בעל ביה"ס או על שם מורה מוסמך המלמד באותו בי"ס מן הסוג המתאים להוראת נהיגה, לפי מפרטים שקבעה רשות הרישוי
  • המתקנים והציוד הדרושים לצורכי הוראה
  • מנהל מקצועי המחזיק בהיתר מטעם רשות הרישוי לניהול בית ספר לנהיגה (מנהל זה יועסק בבית ספר נהיגה אחד בלבד)
  • אין לו עבר פלילי או עבירות על בטחון המדינה