על המבקש תעודת בוחן נהיגה לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • גיל מינימלי - 25 שנים
 • תושב ישראל
 • בוגר 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית)
 • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה מעבר בדיקת עיניים בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • בעל רישיון נהיגה תקף במשך 8 שנים לפחות בדרגה B (רכב פרטי) או 5 שנים לפחות בדרגה C1 (רכב משא)
 • מחזיק ברישיון להוראת נהיגה במשך שנתיים לפחות
 • עבר מבחני התאמה לתפקיד בוחן נהיגה בהצלחה
 • סיים קורס בוחני נהיגה במכללה מאושרת
תוכנית הלימודים בקורס בוחני נהיגהמספר שעות
סה"כ 230 שעות
עדכוני תקנות ונהלים 24
תבחינים מול מטרות 20
תורת מבחני הנהיגה - עיוני 12
תורת מבחני הנהיגה - מעשי 28
פסיכולוגיה של מבחני הנהיגה 24
התנהגות הבוחן ואתיקה מקצועית 20
הטרדה מינית 12
חונכות מעשית (10 ימים) 90 (140 מבחנים)

שלבים בתהליך לקבל תעודת בוחן נהיגה

 1. עריכת מבדקי התאמה
 2. מעבר קורס בוחני נהיגה בהצלחה לפי תוכנית הלימודים שאישרה רשות
 3. קבלת תעודת גמר על סיום קורס בוחנים
 4. תקופת חונכות במשרד הרישוי

קבלת תעודת בוחן נהיגה מותנית בהשתתפות במכרז ובעבודה במסגרת משרד הרישוי.