אגרת הוראת נהיגהאגרה בש"ח
לתקופה של 10 שנים 1136
לתקופה של 9 שנים 1038
לתקופה של 8 שנים 940
לתקופה של 7 שנים 843
לתקופה של 6 שנים 745
לתקופה של 5 שנים 632
לתקופה של 4 שנים 518
לתקופה של 3 שנים 401
לתקופה של שנתיים 275
לתקופה של שנה 137
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי