הכשרת נהגים לרכב ציבורי מסוג אוטובוס דרגת רישיון נהיגה D, או מונית דרגת רישיון נהיגה D1.
תהליך ההכשרה כולל הגשת בקשה למשרד הרישוי וקורס הכשרה
 • לקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה ממוחשב עם תמונה, עליך לגשת לאחת מתחנות הצילום
 • עם טופס הבקשה יש לבצע בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים
 • לאחר מילוי הטפסים המצ"ב יש לפנות עם טופס הבקשה, תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודת השכלה, למשרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך
 • בקשה להעדר הרשעות תנועה ופלילי (תעודת יושר) תישלח למשטרת ישראל באמצעות משרד הרישוי בלבד
 • לאחר קבלת המידע ממשטרת ישראל,  תישלח המלצה חיובית למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לשם זימון הנהג לבדיקות רפואיות
 • כאשר רופא המכון ממליץ על מתן רישיון נהיגה לרכב ציבורי, רשות הרישוי מאשרת למבקש המשך הליכים לביצוע קורס לרכב ציבורי וביצוע מבחנים
התוצאות מועברות למשרד הרישוי.

על המבקש להמציא: טופס בקשה לרישיון נהיגה ברכב ציבורי רש"ל 18 עם תמונה חתום על-ידי אופטימטריסט /רופא עיניים וכן הצהרת בריאות של המבקש וחתימת רופא משפחה. לאחר מילוי התנאים הנ"ל, על המבקש ללמוד קורס לרכב ציבורי ולעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי לסוג הרכב המבוקש (מונית / אוטובוס).

פירוט הנושאים והשעות בקורס לרכב ציבורי

נושאשעות
סה"כ154 שעות
דיני תעבורה 24 שעות
הכרת הרכב 24 שעות
נהיגה מונעת 12 שעות
אנגלית 24 שעות
עזרה ראשונה 18 שעות
ידיעת הארץ 24 שעות
כיבוי אש 4   שעות
חבלה 2   שעות
לימודי חברה ועבודה 12 שעות
מסיעי ילדים 8   שעות

בחינות גמר

 • בחינה עיונית בדיני תעבורה, על - ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה במסגרת הקורס
 • בחינות עיוניות בהכרה הרכב וידיעת הארץ,על - ידי מחלקת הבחינות משרד העבודה
 • יתר הבחינות העיוניות במסגרת המכללות המלמדות
 • בחינה מעשית על - ידי בוחן נהיגה מטעם אגף הרישוי למונית או לאוטובוס

תעודות

 • תעודות גמר סיום הקורס מהמכללה
 • רישיון נהיגה לרכב ציבורי מסוג שקבעה רשות הרישוי