הכשרת נהגים לרכב משא כבד דרגת רישיון נהיגה C.
תנאים מוקדמים לקבלת היתר לנהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12 טון
  • תושב ישראל שמלאו לו 19 שנים
  • בעל רישיון נהיגה לרכב משא קל במשקל עד 14,999 ק"ג, שנה לפחות
  • הפנייה ממשרד הרישוי
  • מס' שיעורי נהיגה - 20

תוכנית הלימודים והשעות

לימודי חוק ומשפט
סה"כ174 שעות לא כולל בחינות
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 12 שעות
לימודים מקצועיים
נהיגה ברכב כבד 32 שעות
הכרת הרכב 32 שעות
טעינה ופריקה 24 שעות
לימודי בטיחות בעבודה
עזרה ראשונה 18 שעות
כיבוי אש 4   שעות
חומרים מסוכנים 8   שעות
לעולים חדשים המשתתפים בקורס יתווסף לימוד מונחים טכניים בעברית, בהיקף של 200 שעות לימוד.
דרישות כניסה לקורס
  • הפניה משרד הרישוי - במשרדי הרישוי
  • עבר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונמצא כשיר מכון רפואי
  • מבחן התאמה מעשי - לאנשי מל"ח בלבד בביה"ס לתחבורה באשדוד
בחינות גמר
  • בחינות עיונית בדיני תעבורה - על-ידי אגף הרישוי מתקיימים במשרדי הרישוי
  • בחינות עיוניות: בהכרת הרכב, טעינה ופריקה ונהיגה נכונה על-ידי מחלקת הבחינות במשרד העבודה
  • בחינות פנימיות: במסמכי הובלה, עזרה ראשונה וכבוי אש במסגרת המכללה
תעודות: תעודת גמר.
רישוי: רישיון נהיגה דרגה C לנהיגת רכב משא כבד.