הכשרת נהגים לרכב מסוג גורר תומך ורכב מחובר דרגת רישיון נהיגה E+C
תנאים מוקדמים
  • תושב ישראל ומלאו לו 20 שנים
  • הוא בעל רישיון נהיגה לרכב משא כבד דרגה 13 משך שנה שקדמה להגשת הבקשה
  • עבר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונמצא כשיר (התשובות מועברות למשרד הרישוי)

תוכנית הלימודים והשעות

לימודי חוק ומשפט
סה"כ174 שעות לא כולל בחינות
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 12 שעות
לימודים מקצועיים
נהיגה ברכב כבד 28 שעות
הכרת הרכב 32 שעות
טעינה ופריקה 40 שעות
לימודי בטיחות בעבודה
עזרה ראשונה 18 שעות
כיבוי אש 4   שעות
חומרים מסוכנים 8   שעות
בחינות גמר
  • בחינות עיונית בדיני תעבורה - על-ידי אגף הרישוי מתקיימים במשרדי הרישוי
  • בחינה מעשית - על-ידי אגף הרישוי
  • בחינות עיוניות: בהכרת הרכב, טעינה ופריקה ונהיגה נכונה על-ידי מחלקת הבחינות במשרד העבודה
  • בחינות פנימיות: במסמכי הובלה, עזרה ראשונה וכבוי אש במסגרת המכללה
תעודות
  • תעודות גמר
  • רישיון נהיגה דרגה ,4 רישיון לנהיגת רכב מסחרי מעל 4,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך