הכשרת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 4,000 ק"ג גם אם צמוד אליו גרור או נתמך - דרגה 4
מבוא
הקורס להכשרת בעלי מקצוע בחילוץ וגרירה מורכב מלימודים עיוניים ומעשיים, שבהם לומד המפעיל לנצל עקרונות בפיזיקה, מכניקה, הידראוליקה לחילוץ וגרירה של רכב. התלמיד מתמחה בהפעלת סוגי מנופים, גלגלות, עוגנים, קרסים ואונקלים, לומד צורות קשירה שונות וכללי בטיחות, רוכש נסיון בחילוץ רכב בסוגי קרקע שונים (חולית, בוצית, סלעית) בדגש על משטחים בלתי עבירים, נחלים, מדרונות ותעלות.
תוכנית הלימודים והשעות
לימודי חוק ומשפט
סה"כ220 שעות לא כולל בחינות
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 24 שעות
לימודים מקצועיים
נהיגה ברכב כבד 28 שעות
הכרת הרכב 40 שעות
טעינה ופריקה 24 שעות
עקרונות החילוץ והגרירה 54 שעות
לימודי בטיחות בעבודה
עזרה ראשונה 18 שעות
כיבוי אש 4   שעות
תנאים מוקדמים
על המבקש היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה, לעמוד בתנאים אלה:
 • תושב ישראל שמלאו לו 21
 • אין לגביו רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש על תנאי) או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס
 • אין פניה של משטרת ישראל אל רשות הרישוי, כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על פי התעודה מבוקשת יש כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה המבוקשת
 • לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא חלה לגביו, במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה
 • לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה
 • לא הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה
 • בעל רישיון נהיגה לרכב משא כבד או גורר-תומך במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • עמידה בבדיקות רפואיות שקבעה רשות הרישוי או ע"פ הוראותיה
דרישות כניסה
 • רישיון נהיגה דרגה 13
 • הפניה ממשרד הרישוי
בחינות גמר
 • בחינה עיונית בדיני תעבורה על-ידי בוחני אגף הרישוי
 • מבחן נהיגה מעשי
תעודת והיתרים
 • תעודת גמר מהמכללה
 • היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה ברישיון הנהיגה